Luktreduksjon

Hos oss i Vedlikehold & Miljøservice AS er vi gode på å finne rett løsninger for luktreduksjon.
Først må vi finne årsaken til lukten, kilden, og deretter fjeren eller minimere denne. Deretter starter prosessen med å redusere den eksisterende lukten.
Lukt og luktproblematikk er forskjellig fra anleggstype til anleggstype, og ulike bransjer har ulike problemstillinger.

Det er mange ulike typer bedrifter som skaper lukt og som kan forårsaker luktplager. Der er store forskjeller i type lukt, hvilke stoffer som slippes ut og mengdene. Vi har blant annet jobbet med kompostanlegg, dyrefôrproduksjon, fiskefôrproduksjon, næringsmiddelindustri, slakterier, destruksjonsanlegg, avfallsanlegg, deponier, forbrenningsanlegg, biogass, støperier, landbruk, kjøttindustri, lakkering, kylling oppdrett og avløpsrenseanlegg.

Hvordan rense lukt og fjerne vond lukt?

Luktreduksjon kan gjøres med mange ulike teknologier, og det er mange faktorer som spiller inn når vi jakter på den beste løsningen for din luktutfordring. Valg av teknologi avhenger av størrelse på luftstrømmen som skal renses, type stoffer som lukter og hvor konsentrert lukten er. Plass, behov, luktkrav, luktkonsentrasjon, kjemiske emner, temperaturer og luftmengder er også eksempler på disse. Noen områder har strengere krav for installasjoner enn andre.

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne med dine spørsmål rundt luktredusering.
Kontakt oss på telefon eller send oss en mail med det du lurer på!

Har det oppstått et problem? Vi kan nås på vakttelefon 24/7